Werkzaamheden

EEN OVERZICHT VAN ONZE WERKZAAMHEDEN

GRIND- EN ZANDWINNING
BAGGERWERKZAAMHEDEN
UITKNIJPEN VAN BOUWPUTTEN
GRAVEN VAN DIEPWANDEN
PLAATSEN VAN DAMWANDEN
LOSSEN VAN SCHEPEN D.M.V. GRIJPER
HEIWERK TOT 14 METER